PPControl Camera Control

Kameraohjaimella käytät helposti tallennusjärjestelmää, jossa on ohjattavia kameroita, tallennin ja keskuslaitteet. Kosketuspaneelilta ohjaat keskitetysti kaikkia järjestelmän laitteita.